BAUELEMENTE BAU

В брой 6/2012

Границите на възможното

 

Борба за стотни

Интензивните разработки в последните години достигнаха границите на пределните възможности. Подобряването на топлоизолацията на продуктите технически, екологично и икономически доведе до достигането на разумните граници. Иновациите вече често се ограничават в рамките на маргиналното и на практика не се усещат, а при енергийния разход в сградите дори не се отразяват.

Тази привидна точност води до проблеми в дневната практика, тъй като стойностите често лежат в рамките на точността на измервателните уреди. Естествено в такива случаи се използва напасване към правилата в смисъл на разработване на нови алгоритми за изчисляване, а също така и към усъвършенстване на измервателната техника. Но дори и след тези подобрения е очевидно, че това вече не е достатъчно за нивото на днешните изисквания.

Основният въпрос се състои в това, да не се загуби общия поглед върху енергийната ефективност и необходимостта, потребителите да разберат смисъла на стойностите, както и на ползите от подмяната на прозорците и вратите. Браншът се нуждае спешно от характеристики, различни от коефициента на топлопреминаване, с който да направи по-лесно разпознаваеми продуктите си на пазара, например със скала за енергийна ефективност.

Други ограничения произтичат от големината на остъкленията и резултиращото от това повишено тегло на крилата. Частично проблемът е решен с използването на така наречените многослойни стъкла.

На пазара вече се предлагат олекотени решения, които обаче изискват познания за възможностите на техниката. Те трябва да бъдат уточнени в разговорите и обсъжданията на поръчките с клиентите, в противен случай се появяват проблеми с деформации, следствие на голямо собствено тегло, закрепването на дограмата, функционирането на обкова или проблеми с ъгловите връзки.

С изследването на тези проблеми се занимава института по прозоречна техника ift Розенхайм. Там се проучват въпросите за намаляване на деформациите и механичното натоварване по периметъра на стъклопакетите.

Граници на възможностите за натоварване

Друго ограничение се налага от продължаващото вече доста време увеличаване на теглото на крилата и не на последно място и в следствие на утежняване на стъклопакетите. Този проблем се появи още при многослойните стъкла и особено се задълбочи с приложението на тройните стъклопакети. Нови конструкции, намаляващи теглото, вече се предлагат точно при стъклопакетите и изискват ново отношение към тази тематика.

Индивидуалното проектиране и синхронизиране с местните особености на пазара е елементарно в сравнение със справянето със съществуващите граници, наложени от пределните размери, деформациите, предизвиквани от собственото тегло и не на последно място, с често дискутираната в практиката тема за образуване на конденз.

Така поставените задачи се отразяват и в проучванията и разработките, например при търсене на възможности за намаляване на напреженията в тройните стъклопакети и редуциране на деформациите и натоварването върху периметъра им. Също така се появява нуждата от разработването на подходящите методи за изпитване и замерване.

Условията на приложение са променени

Новите профили, обкова и техниките за остъкляване позволяват изпълнението на най-различни конфигурации, форми, а тесните челни ширини придават филигранно излъчване на прозорците. Многообразието от възможности далеч надхвърля еднотипието от 80-те и 90-те години.

Но без нормативни предписания за съществените конструктивни предпоставки, не могат да се установят дълготрайността и устойчивостта на продуктите. Характеристиките на материала, концепциите за рециклиране, функционалността, уплътняването и изолацията се отразяват в новите продукти.

Изследвания показват, че поведението на потребителите също се е променило, а нуждата от комфорт замества концентрацията върху икономичното отопляване. При ниско енергийните сгради загубите на енергия от вентилация, охлаждане и изкуствена светлина са значително по-малки от класическите трансмисионни топлинни загуби.

При положително енергийните сгради се използват допълнителни средства за подобряване на енергийния баланс, които се постигат с електронни елементи, които се синхронизират с индивидуалните потребности и подобряват жилищния комфорт. Механизираните елементи вече не могат да бъдат пропуснати, тъй като те осигуряват индивидуалната сигурност срещу грешки в използването.

Подобен път на развитие изминава и автомобилната индустрия, която е лидер в приложението на електрони помощни системи, автоматизирани спирачни системи или контрол срещу заспиване, с което поставя нови стандарти в обществото. В областта на строителството трябва да се работи още по създаването на зрели за практиката разработки. Съществените изисквания към строителните елементи са преди всичко:

 • устойчиво изпълнение;
 • елементарно свързване с автоматизираното сградно управление;
 • сигурно функциониране;
 • сигурно функциониране и интуитивно потребление в смисъла на универсалния дизайн.

Готов ли е потребителя за бъдещето?

Вече не са научна фантастика къщите, в които климата и потребностите се регулират автоматично. Техниката разпознава различните ситуации и реагира, като регулира вентилацията, проникването на слънчевата светлина, изкуственото осветление и други. С помощта на тъч скрийн или чрез гласови команди, обитателите могат да се намесят в работата на системите.

Разглеждайки продуктите на производителите на автомобили и електроника се вижда, че подобни решения не са утопия.

Но дали потребителя е готов да приема тази „чужда намеса” в домашните си условия? Младата генерация явно го приема. Кой би помислил само преди няколко години, че младежите категорично ще се откажат да използват печатната хартиена пътна карта, а вместо това ще се ориентират за правилния път и ще проверяват локацията си чрез смартфона?

Със сигурност ще бъдат извършвани още много проучвания и ще се направят още много разработки. Едно обаче е ясно още от сега – използването на прозорците и вратите трябва да стане интуитивно, техниките да бъдат по-разбираеми и универсални, съгласно формулировка – „Универсален дизайн – конструкции и приложение за възможно най-много потребители”.

Плюс-енергийните концепции ще въздействат на градоустройството и строителството на сгради, като ще разчупят архитектурните традиции.

Тук ще настъпят подобни процеси на развитие както при фотоволтаичния бранш, при който в началото разпалено се дискутираха проблемите с архитектурата, а днес соларните панели по покривите се приемат с разбиране от инвеститори и собственици.

Готов ли е браншът за бъдещето?

Техниката се развива с бързи темпове, браншът показва иновативност и разполага с техническо ноу-хау за предвижване на разработките напред. Преминаването от чисто физичните приложения към цялостни, разбираеми описания на продуктите трябва да успее да убеди инвеститорите.

Очертаните от политиците рамкови условия за ресурсна и енергийна ефективност и тяхното подобряване показват пътя на бъдещото развитие. Отговорът на въпроса „Готови ли сме за бъдещето?” еднозначно е „ДА”.

40 години - темите и познанията от „Дните на прозореца” в Розенхайм.

  Конструкция
 • Отварянето на кухите и междинни пространства към външния климат намаляват образуването на конденз
 • Отделяне на преградите срещу вятър от преградите срещу дъжд
 • Система за отводняване чрез събиране на водата, отвори за отводняване и отвори за изравняване на налягането
 • Наклонени повърхности за контролирано отвеждане на водата
 • Модел на равнините при конструкциите на прозорци и връзката със стените
 • Затворени периметри на уплътняване, без разместване на оста
 • Симетричния строеж намалява деформациите
 • Корави конструкции на крилата
 • Стабилните конструкции изискват носимоспособни сечения, връзки, обков …

  Суровини и заготовки
 • Оребрените кантове намаляват деформирането на профилите
 • Конструктивна защита на дървото преди химичната
 • Правилния избор на цвят намалява термичното натоварване и деформациите
 • Установяването на съвместимостта на отделните материални е задължителна
 • Замяна на екологично проблемни суровини като тропически дървесини, тежки метали или SF6-пълнежи
 • Многокомпонентни метални профили за подобрена топлоизолация и намаляване на конденза
 • Дълготрайността на ъгловата връзка при стъклопакетите определя годността на прозореца

  Строителна физика и характеристики
 • Термично разделяне на профилите за намаляване на енергийните загуби и повишава повърхностните температури
 • Уплътняването на фугите от страна на помещенията намаляват топлинните загуби и образуването на конденз
 • Уплътненост на въздух и разнородни пластове увеличават звукоизолацията
 • Затворената система от стената до стъклото подобрява противовзломната защита
 • Гъвкавата слънцезащита предотвратява прегряването на помещенията
 • Независимата вентилация при уплътнени прозорци намаляват образуването на конденз

  Други рамкови условия
 • Принцип на устойчивостта при конструкциите и материалите
 • Стратегии за рециклиране
 • Възможности за нагаждане към модерната жилищна среда
 • Безпрепятствени елементи за висок комфорт
 • Ограничаване на опасните субстанции и емисии от елементите
 • Целенасочената сервизна поддръжка и грижи удължават живота на дограмата
 • Електронните компоненти, техниките на обкова и други обогатяват спектъра на функционалност

Основни принципи на универсалния дизайн

Възприемаща се информация - Дизайнът предава ефективно необходимата информация към потребителите независимо от заобикалящите условия или възможностите на потребителите.

Предотвратяване на грешки - Дизайнът намалява опасността от грешки в следствие на неправилно използване.

Намалена приложна сила - Дизайнът позволява ефективно и комфортно използвня, без затруднения.

Оразмеряване и пространство за достъпност и употреба - Съобразени размери за лесно достигане. Ергономичност независимо от височината или мобилността на потребителите.

Елементарно, интуитивно използване - Използването на дизайна е лесно за разбиране, независимо от опита, езиковите познания, информираността и образованието на потребителите.

Гъвкавост при използването - Дизайнът позволява многообразие на потреблението в зависимост от индивидуалните желания и възможности.

Универсалност - Дизайнът може да се използва смислено от хора с различни способности.

Избрани статии от Bauelemente Bau

Международен панаир на дърводобивната и дървопреработващата промишленост LIGNA 2017

Системни конструкции от алуминий и стомана

Пожароустойчиви врати в сградата на концерна на Philips в Хамбург

Асоциацията за фасаден инженеринг вече е факт

Collider Аctivity Center на фирма Walltopia в София

Монтаж на подпрозоречни первази

Още от новостите на Schüco на BAU 2017

Dr. Hahn показва модерен дизайн

Gealan S 9000 във франкфуртската сграда Westside Tower

Gretsch-Unitas предлага системни решения за всички варианти

Избор на индустриална врата

ADLER на Ligna в Хановер от 22 до 26 май 2017

Hörmann – стъклена врата за димо- и пожарозащита

Roto прави нулевия праг за врати тип хармоника възможен

Geze превръща сградите в Smart Buildings

Монтаж на дограми и фасади с изолационните носещи профили PURENIT

ift форум - Интересни факти за областта на изпитванията

Над деветдесет авторски парчета участват в Рейнарс Рок трамплин

Стъкло и стъклопакети за екстериор и интериор

Йовета глас - Свят от стъкло

Фасадите се превръщат в прожекционни екрани

Стъклата на Guardian Glass поставени в екстремни условия

Противовзломна защита

Висока топлоизолация и енергийна ефективност на дограмата

Решения за врати за общи и подземни гаражи

Покривни прозорци FAKRO – естественият избор

Продуктите на ADLER подчертават хармонията с природата

ЕТЕМ с нова система в продуктовото си портфолио Е39 за прозорци и врати тип хармоника

Нов силен играч на пазара

Veka разработва приложение за проектиране на прозорци

Монтаж на прозорци в топлоизолирани монолитни зидове с ограничена носимоспособност на дюбели

HAUTAU на BAU 2017 - Техника за сигурност и автоматизация – със система в бъдещето

BAU 2017, Мюнхен – от 16 до 21 януари 2017 - Предложения за архитекти

Интервю с председателя на Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“

REYNAERS – решения за модерна архитектура

Нов референтен обект на Schüco

Rehau внася цвят в играта

Hautau определя комфорта като фактор на успеха

Фасаден инженер – старт на дългоочакваната нова професия

Дизайн на фасади и дограма, част 1

Winkhaus предоставя висока защита за домовете с брава-мартина autoLock AV3

Многобройни новости в областта на двуосовото отваряне

Velux Smart Ventilation – успешен панаирен дебют

Масо преработва панти и ножици

Roto допълва програмата

Veka хвърля поглед върху бъдещето на прозорците

Интервю с Андреас Хартлиф и Бонифациус Айхвалд

Schüco AWS 120 CC.SI сертифициран от Института в Дармщад

Hörmann – обогатена дизайнерска програма

Поредица „Съвети за успех” на Гюнтер Шмиц за Bauelemente BAU

Veka залага на активния диалог с клиентите

Специалитетите

Резултати от работна среща в ift-Розенхайм

Adler поставя рекорд при измерването на адхезията

Kömmerling Chemische Fabrik GmbH със специална презентация на Българската строителна седмица 2014

Концентрирана компетентност

fensterbau/frontale 2014 отбеляза нов рекорд

Hautau – сила във вентилацията и автоматизацията

Нова генерация кутии за ролетни щори от Veka

Съветите за успех на Гюнтер Шмиц за Bauelemente BAU

Schüco разширява възможностите за фасаден дизайн със системата Parametric Concept

Къде сме днес и с какво трябва да се съобразим

Българската следа в олимпийските съоръженията на Зимните олимпийски игри 2014 в Сочи

VEKA AG укрепва позициите си с придобиването на конкурента GEALAN

Фотобиореактори във фасадите за производство на енергия

fensterbau/frontale 2014 – по-силен от всякога

Поредица „Съвети за успех” на Гюнтер Шмиц за Bauelemente BAU

Veka разширява асортимента от декори

Напълно автоматизиран прозорец от Roto

Интервю с председателя на Сдружение български врати, прозорци и фасади инж. Димитър Иванов

Фактори, въздействащи върху данъчния морал

Winkhaus предлага нов обков за големи прозорци

Стратегически партньор в проекта Green Solution House

Актуалната 76 милиметрова система на групата profine

GU с нови допълнения към концепцията за входни врати

Изследване на теглото на стъклопакетите

Мобилно измерване на Ug – стойностите и изчисляване на възможностите за намаляване на енергийните разходи

Законово противопоставяне на ЕС срещу предлагането на нелегално изсечена дървесина

Фотоволтаични и соларни системи от SCHÜCO

VELUX – естествена светлина на необичайно място

Inoutic предлага онлайн вариант за конфигуриране на прозорци

Saint Gobain има милост към монтажниците

Системите на Reynaers в авангардната сграда RED APPLE до Южния парк в София

Устойчиво решение за паралелно плъзгане от HAUTAU

Системи за вентилация от Gretsch-Unitas за жилища

Нова програма на Hörmann за интериорни врати SolideStyle

Съветите за сигурен успех от Гюнтер Шмиц специално за Бауелементе Бау

Обзор на европейския пазар, изразен в актуални стойности

Нов обков за паралелно плъзгане от Масо

Още по-голяма свобода на идеите в цвят

Тема на броя: стъкла и стъклопакети

Стъкло и стъклопакети за екстериор и интериор

Доволните клиенти осигуряват следващите поръчки

Бистро като вода, здраво като камък

Внезапно се заговори за универсалния дизайн

Секторен анализ на компетенциите на работната сила

Обков на Winkhaus с противовзломна защитна функция

Системите на Reynaers Aluminium в остъкления покрив на Bulgaria Mall

Съвети за проветряването при подмяна на дограмата

Границите на възможното

3С – импрегнирана уплътняваща лента за прозорци

glasstec 2012 – водещият панаир за стъкло

Видимо и осезаемо качество

Използват ли се лесно модерните прозорци?

Security Essen от 25 до 28 септември 2012 година

Нови терминали за Варна и Бургас

Нови изследвания показват възможностите на динамичните слънцезащитни системи

Водещите теми на BAU 2013

Повишена противовзломна защита за прозорци и балконски врати

Universal Design за строителните продукти

Ново от Reynaers : Венталис Акустик

Нова конструкция от Wicona

Solutia Inc. предлага ново Low-E фолио на пазара

Siegenia-Aubi разработи ново приложение за сигурни прозорци

Цялостни сертифицирани решения на Reynaers за пожарозащита

Renson разработи нова система за вентилация

Hautau с решения за вентилация

Sikkens - професионални покрития за дървените повърхности

Winkhaus осигурява надеждна вентилация

Siegenia-Aubi проправя нови пътища в обкова

HAUTAU с поглед в бъдещето

Adler предлага импрегнатор ...

Специално изискване за френския пазар

Системите за заключване на Winkhaus гарантират сигурността

Прозорците са повърхности, доставящи енергия

През Интернет, от всяка точка на света

Елементната фасада на Wicona

Somfy осигурява оптимални условия

Прозорецът като безплатен соларен колектор

Генерацията evo

Gealan предлага запълнени с пяна IKD®-профили за крила

Най-добрите възможности за дървените прозорци

Schüco санира италианското си седалище

Семинар на асоциация „Български врати и прозорци”

PVC прозорци и врати, разработено от сдружението „Български врати и прозорци”

Апликация за мобилен телефон от ift

Продуктите на топ-иноватора в Германия, представени на нашия пазар

Индивидуални решения на Hydro Building Systems за българския пазар

Добра информираност - устойчива дълготрайна стратегия

Добра информираност - устойчива дълготрайна стратегия

Системата CS104

Комплексно решение за осветяване на модерния интериор

Окрилени от нарастващото търсене

До 80 процента по-малко енергия

Почти безвредно влияние на прозорците

Ръчно дистанционно управление с изискан дизайн
 НАЧАЛО               КАТАЛОГ               ИЗБРАНО               ЗА НАС

Via Bulgaria Ltd.
Mobile: +359 888 598 660
bauelemente@viabulgaria.com
www.viabulgaria.com